De stichting

ANBI
Stichting De Vrienden van de Kiek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de donateur. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vindt u hieronder.

Beleidsplan
In het Beleidsplan Schijnvliegveld de Kiek 2021 2024 zijn de doelstellingen, de functies en namen van de bestuurders, het beloningsbeleid, werkzaamheden en projecten van de komende periode vastgelegd.

Financiële jaarverslagen

Stichting de Vrienden van de Kiek
Correspondentieadres
Schellestraat 2
5131 RJ Alphen NB
info@schijnvliegvelddekiek.nl

KvK 82524289 – RSIN 862504806
Bankrekeningnummer NL27 RABO 0367 8908 87

Over de stichting

Een groep enthousiaste vrijwilligers, gesteund door lokale sponsoren uit Goirle en Riel, startte in 2019 met het tot leven brengen van Schijnvliegveld De Kiek. Met behulp van bewoners uit de omgeving, ondernemers en experts is de oorspronkelijke situatie zo goed mogelijk in ere hersteld. Om het verleden een toekomst te geven en stil te staan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daarnaast organiseren we evenementen, zoals festivals. Ook is er de mogelijkheid om een evenement of excursie op De Kiek te organiseren. We denken graag mee over het concept en de uitvoering. Neem vrijblijvend contact op.

Beheer en onderhoud

Elk jaar worden meerdere bosdagen georganiseerd om De Kiek netjes en optimaal bereikbaar te maken voor jong en oud. Vrijwilligers gaan vaak ook spontaan langs om het terrein te onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan grasmaaien en onderhoud van de paden. Wil jij ook je steentje bijdragen? Of meer weten over het werk dat vrijwilligers voor De Kiek doen? Mail dan naar info@schijnvliegvelddekiek.nl.

Donaties

Om De Kiek te onderhouden, zo toegankelijk mogelijk te maken en de beleving nog beter te maken, zijn donaties welkom. Dankzij de ANBI status (zie informatie hierboven) van onze stichting, heeft doneren belastingvoordelen voor zowel de stichting als voor u.

Wilt u het verleden ook een toekomst geven? Doneren kan door uw bijdrage te storten op:

NL27 RABO 0367 8908 87 t.n.v. Stichting de Vrienden van de Kiek.

The making of: Schijnvliegveld De Kiek